divendres, 30 de maig del 2014

ahir debatia amb un company

de feina sobre el que significava que es firmàs el nou conveni col.lectiu o que no es firmàs i la patronal pogués imposar la seva voluntat a plaer.

Ell va començar a dir que a ell no li interesava la política i que només li importava la seva feina...

Quan va haver acabat la seva arenga pseudoapolítica, li vaig demanar si estava dispost a perdre un quart del seu sou mensual?

-Si estava dispost a no lliurar cap dia durant els mesos forts de feina i al final de la temporada agafar els dies i no poder-los cobrar?

-Si li agradaria que ,tot i ser fixe-discontinu, només el cridassin per fer quatre mesos de feina a l'any.

Totes les respostes varen ser la mateixa direcció: Això no ho poden fer perque tenc els meus drets..

I és cert, ara no ho poden fer ja que el conveni vigent no els hi deixa aplicar la legislació laboral estatal.

Però és el que cerquen.
Volen obtenir més beneficis que mai, volen que se'ls hi redueixi la càrrega impositiva, volen davallar-nos el sou i poder disposar de les nostres vides així com els hi vengui en ganes.

Els empresaris ja no toquen enterra, viuen dins una cúpula on els Delgados, Bauzás i Iserns els hi riuen les gràcies i organitzen festes on els treballadors no tenen ni contracte.

Han oblidat que el principal capital d'una empresa és el capital humà, que si no hi ha uns sous dignes el consum tornarà a caure i continuarem en el camí de la destrucció de llocs de treball.

Per això vull compartir una imatge que explica clarament com ha de ser el turisme per fer-lo sostenible i útil per tota la societat.

Amb el turisme ens hi jugam molt,  tots!