dilluns, 6 de juny del 2011

Treball de final de curs

Programació d'aula
dels 9 als 12 mesos

Xisco Guarí Torres
Presentació
Aquesta programació correspon al 3er trimestre del 1er curs d'educació infantil (4 a 12 mesos). La programació d'aula a aquesta franja d'edat no es fa pensant en els trimestres escolars, sino que es basa en l'edat dels infants dividint-la per trimestres, (3 a 6 mesos), (6 a 9 mesos) i (9 a 12 mesos), per tant, aquesta programació d'aula està feta per els nins de 9 a 12 mesos.

Crec que més enllà de les activitats que es facin dins l'aula, el més important és la QUALITAT de la relació entre l'alume i l'educador i les rutines que aquest estableixi, ja que això farà que el nadó tengui una sensació de seguretat i bennestar.

La ràtio que ens marca la legislació és de 8 alumnes per aula/professor en aquesta franja d'edat.

L'aula compleix tots els requisits que ens demana la legislació vigent, s'adjunta planol d'aquesta a l'annex I.

Característiques evolutives

Durant aquest quart trimestre de vida, el nin augmentarà l'habilitat per desplaçar-se. Encara que no tots ho assoleixin a l'hora, en general, dels 9 mesos fins a l'any d'edat seràn capaços de:

 • seure sense ajuda.
 • Anar de quatre grapes.
 • Aixecar-se amb ajuda dels adults.
 • Aguantar-se un moment dret.
 • Desplaçar-se amb l'ajud dels mobles.

La motricitat fina també es desenvoluparà amb intensitat i podran:

 • Colpejar, llançar o deixar caure un objecte.
 • Menjar amb les mans.
 • Assenyalar coses amb el dit.
 • Subjectar objectes fent pinça.

A nivell cognitiu apareixerà:

 • La permanència dels objectes encara que no siguin visibles.
 • La causa-efecte de determinades accions.
 • La utilitat dels objectes (el tassó serveix per beure, la cullera per menjar i el sonall per fer renou.
I del llenguatge:
 • Posar molta atenció quan li xerrin i mirar d'imitar a l'adult.
 • Balbotejar.
 • Comprendre el significat del no.
 • Dir que no amb el cap.
 • Reconeixer el seu nom.
 • Reconeixer el nom d'objectes habituals.
 • Dur a terme ordres senzilles.
Objectius del trimestre


Àrea del coneixement de si mateix i autonomia personal
 • Gatejar (amb la panxa aixecada).
 • Mantenir-se dret amb ajuda.
 • Passar un fulles d'un llibre (un parell).
 • Emplear la pinça digital.
 • Aixecar-se totsol.
      Àrea del coneixement de l'entorn
 • Ficar i treure objectes d'una caixa.
 • Cercar objectes mig amagats.
 • Experimentar amb l'arena i altres materials.

Àrea del llenguatge: Comunicació i representació
 • Repondre a ordres senzinlles.
 • Entendre el significat del “no”.
 • Agrupar objectes per color o forma.
 • Imitar sons.
 • Iniciar la combinació de dues sil·labes diferents.
 • Dir “mama” i “papa” amb sentit.
Planificació de les activitats del dia

Horari
Activitat
08:00 – 09:30
Entrada de nins.
09:30 – 10:20
Activitat programada.
10:20 – 10:50
Berenar
10:50 – 11:00
Comprovar i canviar bolquers.
11:00 – 11:40
Joc lliure.
11:40 – 12:00
Comprovar i canviar bolquers. Rentar mans per dinar.
12:00 – 12:45
Dinar
12:45 – 13:00
Comprovar i canviar bolquers.
13:00 – 15:00
Horeta.
15:00 – 15:30
Despertar, comprovar i canviar bolquers.
15:30 – 17:00
Joc lliure o activitats, i recollida dels infants.

Com hem dit al començament, serà molt important el compliment de les rutines establertes. Així passarem a detallar l'horari d'adalt.

De les vuit, fins a les nou i mitja, es rebran els nins, mentres s'espera a que hi siguin tots, i es pugui començar l'activitat, es faran jocs de falda, es cantaran cançons de bressol.

Un cop hàgin arribat tots, es començarà amb l'activitat programada, que durarà cincuanta, tenin present el temps de montatge i de recollida.

Acabada l'activitat, berenaran i farem la comprovació dels bolquers.
Anirem a jugar al pati. Acabat el temps d'esplai, revisarem una altre vegada els bolquers i farem les mans netes per l'hora de dinar.

Els seurem a taula i dinaran. Acabat el temps del dinar, tornarem a fer “revisió higiènica” i rentada de mans.

Ens prepararem per anar a jeure. El lloc estarà en penombra i amb una suau música ambiental.

Quan sigui l'hora d'aixecar-los, els despertarem i revisarem una altre vegada els bolquers.

Farem l'activitat de l'horabaixa, fins que els venguin a cercar.

A l'hora de planificar l'activitat que farem, ho farem amb una graella on sortirà l'àrea que treballarem .Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Àrea 1
Àrea 2
Àrea 3
Àrea 2
Àrea 1
Aprenent a gatejar
Experimentar amb arena
Imitar sons
Experimentar amb aigua
Jugar amb la cara
Àrea3
Àrea 1
Àrea 2
Àrea 1
Àrea 3
Fer massatges
Circuit a quatre grapes
Cercar objectes amagats
Passar fulles d'un llibre
Pintar amb fruites
Àrea 2
Àrea 3
Àrea 1
Àrea 3
Àrea 2
Explorar les rodalies
Cantar cançons
Grapejar amb el flotador
Fer massatge
Experimentar amb pasta
Àrea 1
Àrea 2
Àrea 3
Àrea 2
Àrea 1
Passar obstacles
Taller de fruites
Contar un comte
Panera dels tresors
Jugar a pilla pillaDilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Àrea 1
Àrea 2
Àrea 3
Àrea 2
Àrea 1
Agafar al nin per caminar
Experimentar amb macarrons
Fer classificacions
Experimentar amb aigua
Jugar amb el cos
Àrea3
Àrea 1
Àrea 2
Àrea 1
Àrea 3
Fer massatges
Mocador a la cara
Jugar amb globus
Cercar fotos
Pintar amb xocolata
Àrea 2
Àrea 3
Àrea 1
Àrea 3
Àrea 2
Panera dels tresors
Cantar cançons
Aixecar-se sol
Fer massatge
Experimentar amb paper
Àrea 1
Àrea 2
Àrea 3
Àrea 2
Àrea 1
Passar obstacles
Taller de fruites
del temps
Fer un massatge
Trobar la pilota
Fer pinça


Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Àrea 1
Àrea 2
Àrea 3
Àrea 2
Àrea 1
Fer pinça fina amb panses
Panera dels tresors
Fer massatges
Passar fulles de revista
Reconeixer parts del cos
Àrea3
Àrea 1
Àrea 2
Àrea 1
Àrea 3
Classificar objectes
Reconeixer parts del cos
Veure i tocar un conillet
Dur la cullera a la boca
Expresar emocions
Àrea 2
Àrea 3
Àrea 1
Àrea 3
Àrea 2
Reconeixer animals
Fer classificacions
Aixecar-se tot sol
Fer massatge
Trobar cascabells
Àrea 1
Àrea 2
Àrea 3
Àrea 2
Àrea 1
Cantar cançons
Ficar objectes a una caixa
Contar un conte
Panera dels tresors
Reconeixer parts del cos

També a l'hora de planificar les activitats hem de ser flexibles, i si no es pot dur a terme per qualsevol motiu, canviar d'activitat i improvitzar.

A l'annex II present una sèrie de fitxes d'activitats basades en els objectius del trimestre, que poden servir com a guia, però que sens dubte, n'hi ha moltes més que es poden posar en pràctica dins els ambits o àrees del curriculum com podrien ser:

  Coneixement de si mateix i autonomia personal.
 • Coneixer diferents parts del cos.
 • Aprendre a aguantar la cullera.
 • Guiar-la fins a la boca.
Coneixement de l'entorn
 • Fer un taller de broquetes amb fruites del temps.
 • Explorar les rodalies de l'escoleta (jardí o hortet).
 • Dur un conillet per poder-lo tocar.

Coneixement del llenguatge: comunicació i representació
 • Pintar amb fruites.
 • Pintar amb confitures o siropes.
 • Pintar amb parts del cos.
 • Tocar instruments (tambors o xilòfons).
L'avaluació

A l'hora d'avaluar els nins, es farà mitjançant les fitxes de les activitats, i de altres valoracions que obtindrem a través del diari de classe, l'anecdotari, o avaluacions individuals que es facin en un moment donat i puntual.

En quant a l'avaluació de l'educador, diariament es prendran notes de com ha anat la jornada, i al final de cada setmana, farem una avaluació general d'aquesta, detectant possibles errades de planificació, de posta en marxa o del nivell de les activitats.

Al final del trimestre, es farà una memòria de les avaluacions setmanals que hem anat fent.

S'hauran de cercar solucions urgents en cas de haver qualque defecte a la programació o a les activitats.
Conclussió


Crec que la programació d'activitats és necesària.
Però el realment important és pensar que tractam amb personetes.

Des de el meu punt de vista, s'ha d'entendre l'activitat com un sistema d'activar el pensament, les emocions i els sentiments.

En definitiva, no tot ha de ser fer, fer i fer... sinó sentir, sentir i sentir.

Annex I

Seguint la normativa estatal del Reial Decret 2177/1996 de 4 d'octubre, que és on remet el curriculum de les Illes Balears quan xerra de la normativa vigent en matèria d'edificabilitat als centres educatius, he planificat aquesta aula, on es poden veure clarament 4 zones ben delimintades.

 • Aula.
 • Canviador.
 • Pati separat de la resta de l'escoleta.
 • Dormitori.Es pot apreciar, com per seguretat, la zona de canviador, te un gran finestral, que deixa veure en tot moment el que pasa dins l'aula.

El pati com hem dit abans, està delimitat per que els nins més grandets no puguin fer mal (sense voler) als petits i té zona descoberta i zona coberta. També hem delimitat la zona de l'arener, per tenir-lo controlat.


Adjuntam un parell d'imatges de l'aula, per poder apreciar-ho bé.Annex II
Activitats
Activitat: Fer la carretilla
Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Estant el nin bocabaix, li ajudarem a fer la carretilla.

Objectius:
 • iniciar-se en el gateig.

Àrea que treballa:

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Tenint el nin bocabaix, l'agafarem per la cintura i l'incitarem a moure els braços. Amb els nostres moviments el guiarem per què vagi alternant el pes en els braços, dret, esquerr, dret, esquerr...

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ja gateja?


Iniciava el moviment de braços però no sabia seguir?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: Aprenent a gatejar

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Partint de la posició de gateix, animar al nin a que es mogui.

Objectius:
 • iniciar-se en el gateig.

Àrea que treballa:

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Tenint el nin a quatre grapes, mourer-li el braç dret i empenyer-li de forma delicada la cama esquerra per darrera el genoll, animant-lo per iniciar el moviment.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ja gateja?


Iniciava el moviment de braços i cames però no sabia seguir?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco GuaríActivitat: Aixecar la panxa

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Ajudar al nin a tenir una bona postura quan va de quatre grapes.

Objectius:
 • iniciar-se en el gateig.

Àrea que treballa:

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Li posarem al nin un flotador per ajudar-lo a aixecar el ventre a l'hora de gatejar.

Material:

Flotador inflable.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ja gateja?


El flotador li molestava?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: Salt d'obstacles

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Per què millori el gateig, ens posarem com a obstacle entre el petit i un objecte que li agradi.

Objectius:
 • Afiançar-se en el gateig.

Àrea que treballa:
Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Ens seurem al terra amb les cames juntes o separades, segons l'agilitat que tengui el nin anant a quatre grapes. Posant al nin a una banda del nostre cos, moure l'objecte a l'altre banda de les cames, per què passi per damunt d'elles, fins a l'objecte desitjat.
Material:
Un objecte que li cridi l'atenció

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha passat l'obstacle?


Ha fet un enrevolt per evitar passar per damunt les cames?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: “pilla pilla” a quatre grapes

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Encalçar a l'infant per l'aula a quatre grapes.

Objectius:
 • Afinaçar el gateig.

Àrea que treballa:

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Situant-mos darrera el nin a quatre grapes, perseguir-lo animant-lo a fer via, dient-li: Venga que t'agaf!, així ell mirarà d'anar més depressa.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha fet via?


Li ha agradat el joc?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco GuaríActivitat: Carrera d'obstacles

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Posar obstacles al llarg de l'aula per que hi passi gatejant.

Objectius:
 • Afiançar el gateig.

Àrea que treballa:

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Escaparem obstacles i posarem cadires i taules, per que els nins quan vagin a quatre grapes, hi passin per davall.
Material:

Cadires, caixes de cartró, túnels desplegables, taules, coixins, ets...

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha passat per davall els objectes?


Ha volgut participar


S'ha negat a pasar per davall qualque cosa?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: Mantenir-se dret amb ajuda

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Recolçant al nin a una taula, el deixarem una estoneta.

Objectius:
 • incitar al nin a mantenir la posició vertical.

Àrea que treballa:

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Posant un objecte que li cridi l'atenció damunt la taula, el posarem a devora, fent que s'aguanti amb les mans. El temps que el tendrem serà poc, però l'augmentarem progressivament.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha mantingut la posició?


S'ha caigut massa prest?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí


Activitat: Pica manetes

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Recolçant el nin a les nostres cames, fer-lo jugar amb noltros.

Objectius:
 • incitar al nin a mantenir la posició vertical.

Àrea que treballa:

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Ens seurem en terra, i amb colocarem el nin entre les nostres cames (dret) animant-lo a jugar o a picar de mans amb noltros amb cançons que el tenguin entretingut, com per exemple: mambelletetes, pica manetes, pica-les tu, que les tens més petitetes.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha mantingut la posició?


S'ha caigut massa prest?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí


Activitat: Aixecar-se tot sol

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Animar al nin a aixecar-se tot sol amb un punt de suport.

Objectius:
 • incitar al nin a aixecar-se tot sol.

Àrea que treballa:

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Quan el nin estigui asegut enterra jugant, li mostrarem un objecte devora una caixa, però a una alçada que no hi arribi de quatre grapes. Ell es recolçarà a la caixa per aixecar-se i quan el tengui es tornarà a seure. Anirem baixant l'alçada de la caixa per que ho acabi fent sense ajuda.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha entesel funcionament?


S'ha conseguit aixecar-se sol??


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí

Activitat: Emplear la pinça digital

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Crear situacions on hagi de fer pinça.

Objectius:
 • Adquirir major destressa amb la pinça.

Àrea que treballa:

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Posar-li objectes circulars davant, per què els agafi amb la pinça fina.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha empleat la pinça?


Ha començat, però s'ha cansat i ha fuit?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí

Activitat: panses per tothom

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Tirant panses damunt la taula, fer que el nin les agafi d'una a una.

Objectius:
 • Potenciar la pinça fina.

Àrea que treballa:

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Tirant panses damunt la taula (així si se'n menja alguna no passarà res) li direm que les vagi agafant d'una a una.

Material:

Panses.
Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha empleat la pinça fina?


Les ha pogut agafar o eren molt petites?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: “llegir” revistes

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Fullejar revistes per què pugui passar les pàgines.

Objectius:
 • Aprendre a passar fulles d'un llibre.

Àrea que treballa:

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?
Donant-li al nin una revista amb molts de colors i persones, l'animarem a que passi les pàgines per veure que més hi ha.

Material

Revistes de moltes mides i qualitats de papers diferents.
Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha sabut passar les pàgines?


Li ha fet gràcia el renou de les fulles?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: mira quina foto

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

amagar dins un conte, una foto del nin o dels seus pares.

Objectius:
 • Afiançar el passar pàgines.

Àrea que treballa:

Coneixement de si mateix i autonomia personal.

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Agafant una fotografia del nin o dels pares, davant d'ell l'amagarem dins un conte, i li demanarem que la cerqui.

Material:
Contes o revistes, fotografies del nin o de la seva família.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha trobat la foto?


S'ha cansat de cercar-la?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: Fica-ho

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Ficar un objecte a una caixa.

Objectius:
 • Ficar objectes dins caixes.

Àrea que treballa:

Coneixement de l'entorn

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Li donarem al nins un objecte i després d'una estona, li presentarem un recipient i li direm: Fica això aquí. I si ho fa li farem festa, i si no ho fa el guiarem amb la nostra ma, per què ho faci.
Material:
Objectes manejables i caixes.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha entes l'ordre?


Ha coordinat els moviments?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: Panera dels tresors de fusta

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Explorar els objectes de la panera dels tresors.

Objectius:
 • Treure i explorar els objectes de la panera.

Àrea que treballa:

Coneixement de l'entorn

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Posarem al terra, una panera baixa amb molts de materials d'us domèstic, com per exemple, masses de morter, culleres, pinces... per que el nin, mentres els va exploran els vagi treient de la panera.

Material:
Panera baixa i utensilis d'us domèstic de fusta.
Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha entes el funcionament de la panera?


Ha trobat qualque objecte que li agradàs especialment?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: Panera dels tresors de fregalls

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Explorar els objectes de la panera dels tresors.

Objectius:
 • Treure i explorar els objectes de la panera.

Àrea que treballa:

Coneixement de l'entorn

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Posarem al terra, una panera baixa amb molts de materials d'us domèstic, com per exemple, fregalls verds, de nilon, esponges gruixades, o manoples exfol·liants.

Material:

Panera baixa i utensilis d'us domèstic que siguin aspres al tacte.
Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha entes el funcionament de la panera?


Ha trobat qualque objecte que li agradàs especialment?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: El globus amb cascabells

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

moure el globus de forma que soni, i tirar-lo per què el nin el trobi.

Objectius:
 • Cercar objectes mig amagats.

Àrea que treballa:

Coneixement de l'entorn

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?

Inflarem un parell de globus els quals tindran cascabells a dins. Els hi mourem als nins davant, i després el tirarem, i quan caigui, sentiran el renou i l'hauran d'anar a cercar.
Material:
Globus i cascabells.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha entes el funcionament?


Ha trobat qualque vegada el globus?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: Tots son redons

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Mesclar globus amb una pilota, mostrar-li al nin, i fer que la trobi.

Objectius:
 • Trobar objectes mig amagats.

Àrea que treballa:

Coneixement de l'entorn

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a l'aula, ja que és un espai adequat per els infants per què té estores, i ens permet tenir-los controlats, mentres anam canviat de nin.

Com ho farem?
Inflant molts de globus i tenint una pilota més o manco de la mateixa mida, els hi mostrarem primer la pilota, i li direm que l'han de trobar, mentres tiram tots els globus en terra i la pilota. Els hem d'animar mentres cerquen.

Material:
Globus inflats i una pilota de plàstic.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


Ha entes el funcionament?


Ha trobat la pilota ràpidament?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: Arener

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Jugar amb l'arena per explorar.

Objectius:
 • Experimentar amb l'arena.

Àrea que treballa:

Coneixement de l'entorn

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a terme al pati de la nostra aula, específicament a l'arener que tenim delimitat.

Com ho farem?

Haurem de vigilar que no es posin l'arena a la boca ni als ulls. Els seurem dins l'arener i els hi donarem estris per que els emplein, com coladors, poals o rempins.

Material:
Arener, poals, coladors, pales, rempins, etc...

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


S'han divertit amb l'arener?


Ha trobat qualque objecte que li agradàs especialment?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: Arener + aigua

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Jugar amb l'arena afegint-li aigua per explorar. I experimentar.

Objectius:
 • Experimentar amb l'arena i l'aigua.

Àrea que treballa:

Coneixement de l'entorn

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

L'activitat la durem a terme al pati de la nostra aula, específicament a l'arener que tenim delimitat.

Com ho farem?

Haurem de vigilar que no es posin l'arena a la boca ni als ulls. Els seurem dins l'arener i els hi donarem un poal d'aigua més els estris per que els emplein, com coladors, poals o rempins.
Material:
Arener, aigua, poals, coladors, pales, rempins, etc...

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


S'han divertit amb l'experiment?


Ha trobat qualque objecte que li agradàs especialment?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí
Activitat: Aaeeiioouu

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Vocalitzar per que el nin intenti imitar-mos

Objectius:
 • Obtenir una imitació per part del nin.

Àrea que treballa:

Coneixement del llenguatge: expressió i comunicació

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

Durem a terme l'activitat a l'aula, ja que és un lloc on ens sentim segurs, i ens permet tenir a tots els nins controlats.

Com ho farem?

Vocalitzarem i entonarem les vocals de forma exagerada, per que el nin ens imiti. Farem el mateix amb els nombres de l'u al deu.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


S'han divertit amb la imitació?


Li han sortit totes les vocals?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco GuaríActivitat: Debajo un boton ton ton

Edat: 9 a 12 mesos Aula: Els petits

Descripció de l'activitat:

Cantar la cançó repetin les sil·labes que es repeteixen.

Objectius:
 • Obtenir una imitació per part del nin.

Àrea que treballa:

Coneixement del llenguatge: expressió i comunicació

Duració:

50 minuts.

Lloc on durem a terme l'activitat:

Durem a terme l'activitat a l'aula, ja que és un lloc on ens sentim segurs, i ens permet tenir a tots els nins controlats.

Com ho farem?

Cantarem la cançó, per que el nin repeteixi les sil·labes que es repeteixen. La lletra és la següent: Debajo un boton ton ton, que encontro martín tin tin, habia un ratón ton ton, ay que chiquitin tin tin.

Avaluació:
Farem una avaluació sobre la participació i els problemes que han sorgit.

Ítem
No
Ha fet el que es pretenia?


S'han divertit amb la imitació?


Li han sortit la entonació?


S'ha negat a fer-ho?


S'ha fet mal amb l'activitat?


Xisco Guarí


Bibliografia

Desenvolupament cognitiu i motor, editorial Altamar.

Decret del Curriculum d'educació infantil de les Illes Balears.

Reial Decret que regula els requisits mínims d'edicicabilitat.

La baldufa. Eduard Estívil.

Índex

Pàgina

Portada 1

Presentació 2

Característiques evolutives 3

Objectius del trimestre 4

Planificació de les activitats del dia 5

Avaluació 8

Conclussió 9
Annex I 10
Annex II 12

Activitats de l'àrea del conèixement de si mateix i
autonomia personal 12

Activitats de l'àrea de coneixement de l'entorn 25

Activitats de l'àrea de coneixement del llenguatge:
comunicació i representació 32

Bibliografia 34

Índex 35

1 comentari:

isabel ha dit...

Bona programació. M'ha agradat!!!!